17 Nov ’19 Ash-throated Flycatcher (3)

‹ Return to