Black-necked Stilt, Montgomery, PA (2)

‹ Return to 268-01-2016 Black-necked Stilt Montgomery

Top